Vad händer med depositionen vid slutet av uthyrningen?