Jag vill att min sambo/kompis också ska stå med i hyresavtalet, går det att ordna?