Jag har inget personnummer, kan jag signera ett avtal utan det?